Legea 216 din 2017, recalculare penalizare

author
1 minute, 15 seconds Read

Legea nr. 216/2017 – completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


Legea a fost inițiată de 2 deputați PSD : Solomon Adrian și Stativă Irinel Ioan și a avut ca efect revcalcularea pensiilor anticipate parțiale ce aveau un procent de penalizare lunar maxim de 0,75% cu procentul din noua lege de maxim 0,5%. Felicitări !

LEGE

pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — La articolul 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)—(9), cu următorul cuprins:

„(7) Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011—16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alin. (4).

(8) Recalcularea prevăzută la alin. (7) se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.

(9) Prevederile alin. (7) şi (8) se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *