Legea 144 din 2016- stagii complete reduse

author
1 minute, 47 seconds Read

Recalculare decizii de pensionare, stagii de cotizare realizate in condiții speciale, stagii de cotizare realizate în zone cu expunere graduală la radiații. Legea 155;  30 de ani, 20 ani, 15 ani. După 2011 și din iulie 2016.


Legea a fost inițiată de un grup de parlamentari : PC-PLR(1), PSD(5) , PNL (9), UDMR(1)  și are ca obiect eliminarea discrepanțelor dintre pensionarii din același mediu de muncă pensionați înainte de 2011 și după.


LEGE nr. 155 din 15 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT
  • PARLAMENTUL
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 56, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) din lege.”
2. La articolul 57, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 15 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.”


Articolul II

(1) De prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

www.pensii.ro

11.03.2020

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *