Legea 2/1991

author
1 minute, 46 seconds Read

LEGE   Nr. 2 din  7 ianuarie 1991

Lege privind cumulul de functii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Orice persoana poate cumula mai multe functii si are dreptul sa primeasca salariul corespunzator pentru fiecare din functiile ocupate.
Prevederile alin. 1 nu se aplica in situatiile in care prin lege sint prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

Art. 2
Persoanele care cumuleaza mai multe functii sint obligate sa-si aleaga o unitate unde vor avea functia de baza, care îi achita si celelalte drepturi de personal.
Unitatea prevazuta la alin. 1 plateste pentru salariatul respectiv contributia de asigurari sociale si retine contributia pentru pensia suplimentara, stabilite pe baza salariului luat in calcul pentru celelalte drepturi, si orice alte sume datorate potrivit legii. De asemenea, tine si completeaza carnetul de munca al salariatului respectiv.

Art. 3
Pensionarii pentru limita de virsta, precum si pensionarii de invaliditate gradul III, pot fi angajati, in conditiile prezentei legi, cumulind, pe perioada angajarii, pensia cu salariul.
Persoanele pensionate pe baza prevederilor Decretului-lege nr. 60/1990 privind pensionarea cu reducere de virsta a unor salariati primesc, pe durata angajarii, numai salariul corespunzator functiilor ocupate.
Organele centrale si locale ale administratiei de stat, institutiile si celelalte unitati, precum si regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, care au angajat persoane pensionate, au obligatia sa organizeze in fiecare an, dar nu mai inainte de 6 luni, in conditiile prevazute de lege, concurs pentru ocuparea functiilor in care sint angajate aceste persoane.
Art. 4
Art. 4 alin. (3) si art. 199 alin. (1) din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, art. 6 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi, se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 decembrie 1990.

PRESEDINTELE SENATUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 28 decembrie 1990.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a presedintelui Romaniei,
promulgam Legea privind cumulul de functii si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


În vigoare de la 08 ianuarie 1991 până la 28 februarie 2003, fiind abrogat prin Codul Muncii 2003.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *