Legea 218/2015 – pensionare anticipata zona Suplacu de Barcau

author
1 minute, 26 seconds Read

LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul 1

(1) Pentru a atenua efectul emisiilor de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă, statul protejează şi sprijină persoanele care lucrează sau locuiesc în zona respectivă.
(2) Zona Suplacu de Barcău, denumită în continuare zona menţionată, cuprinde comuna Suplacu de Barcău şi satele aflate în componenţa sa: Borumlaca, Dolea, Foglaş, Valea Cerului şi Vâlcelele.


Articolul 2

(1) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zona menţionată, precum şi persoanele care, indiferent de domiciliu, desfăşoară sau au desfăşurat activităţi lucrative în zona menţionată timp de minimum 30 de ani consecutivi beneficiază de prevederile art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), cuantumul ajutorului de deces poate fi majorat cu 50% prin hotărâre a consiliului local şi se plăteşte din bugetul local, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază anual, în condiţii de gratuitate, de o evaluare medicală constând în investigaţii de specialitate, în scopul prevenirii şi tratării din timp a unor afecţiuni determinate de substanţele nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona menţionată.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Bucureşti, 23 iulie 2015.
www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *