Legea 222 din 2016, modalitati de incasare;

author
1 minute, 2 seconds Read

Modalități de încasare a pensei, lege 222 din 2016, Poșta Română, Creditcoop, cont bancar.

LEGE nr. 222 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT
  • PARLAMENTUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articolul UNIC

Alineatul (1) al articolului 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 109. – (1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi Compania Naţională «Poşta Română» – S.A. sau, după caz, între Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi bănci, precum şi între CNPP, casele de pensii sectoriale şi Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP în nume propriu şi pentru băncile cooperatiste afiliate.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *