Legea 362/2022 si Decret Nr. 1682 de promulgare

author
1 minute, 45 seconds Read

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1231/21.XII.2022
LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90 din 19 august 2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 23 august 2021.
Art. II. — (1) În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, termenul de încadrare în categoria funcțiilor contractuale prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice se prelungește până la data de 31 august 2023.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, posturile contractuale vacante din cadrul caselor teritoriale de pensii, aferente operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, se ocupă prin concurs în condițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2021.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată

p. PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 19 decembrie 2022.
Nr. 362.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice.
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 19 decembrie 2022.
Nr. 1.682.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *