Legea 373/2022 – pensionare Solist Balet

author
1 minute, 1 second Read

Legea 373/2022. Pensionare Solist Balet, 40 de ani varsta de pensionare femei solist balet, 45 de ani varsta de pensionare bărbați solist balet.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                SENATUL

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 56 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) 50 de ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cu excepția balerinilor/soliștilor balet, dansatorilor și acrobaților, pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați;”.

  1. La anexa nr. 4, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Balerin/Solist balet”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1241/22.XII.2022 3
  1. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU
  1. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
București, 21 decembrie 2022.
Nr. 373.

22.12.2022 www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *