Legea 380-2013, grupa 1 reducere varsta de pensionare

author
1 minute, 36 seconds Read

modificare reducere varsta de pensionare pentru munca desfășurată în grupa a I-a, grupa a II-a devine condiții deosebite.


Legea a fost inițiată de parlamentarii UDMR Kerekes Károly, Máté András-Levente încă din 04.11.2011 și a corectat legea pensiilor în vigoare, la acea dată, care prevedea ca anii de grupa 1 și 2 să fie asimilați condițiilor deosebite în vederea reducerii vârstei de pensionare.


Legea nr. 380/2013 – modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 – sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 842 din 30 decembrie 2013.

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Articol unic. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 55 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
„a1) conform tabelului nr. 11, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu exceptia celor realizate in activitatile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt incadrate in conditii speciale; 
Tabel nr. 11
Stagiul de cotizare realizat
in grupa I de munca (ani impliniti)
Reducerea varstei standard de pensionare cu:
Ani
Luni
6
3
7
3
6
8
4
9
4
6
10
5
11
5
6
12
6
13
6
6
14
7
15
7
6
16
8
17
8
6
18
9
19
9
6
20
10
21
10
6
22
11
23
11
6
24
12
25
12
6
26 de ani si peste
13
-„
2. La articolul 158, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 158. – (1) Perioadele de vechime in munca realizate in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor de pensionare.”
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI,
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Bucuresti, 24 Decembrie 2013.
www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *