În Romania

Legea 49 din 1992

author
8 minutes, 14 seconds Read

Legea Nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

EMITENT: Parlamentul Romaniei aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 26 mai 1992

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Pensia suplimentara din sistemul asigurarilor sociale de stat se majoreaza cu 200%.
Cu acelasi procent se majoreaza pensiile suplimentare ce vor fi stabilite dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, daca cei in cauza isi aleg ca baza de calcul, pentru stabilirea sau recalcularea pensiei, potrivit legii, salariile anterioare datei de 1 august 1991.

ART. 2
Decretul nr.389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul 1 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
” Pentru persoanele juridice si fizice care folosesc personal salariat, contributia asigurarilor sociale de stat se stabileste diferentiat, astfel:
– 35% asupra cistigului brut realizat de salariatii incadrati in grupa I de munca;
– 30% asupra cistigului brut realizat de salariatii incadrati in grupa a II-a de munca;
– 25% asupra cistigului brut realizat de celelalte categorii de salariati;
– 15% asupra salariului brut primit, dar nu mai putin decit salariul minim brut pe tara, in cazul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru ingrijirea persoanelor in virsta, handicapatilor si a copiilor.”
2. Dupa alineatul 1 al articolului 1 se introduce un alineat nou, cu urmatorul cuprins:
„Cotele prevazute la alin. 1 cuprind si contributia de 2% pentru compensarea cresterii preturilor la medicamente, care se vireaza lunar Ministerului Sanatatii.”
3. Articolul 3 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
” Calcularea, precum si depunerea contributiei prevazute la art. 1 se fac lunar in contul asigurarilor sociale de stat.”
4. Dupa alineatul 1 al articolului 3 se introduce un alineat nou, cu urmatorul cuprins:
„Termenele de plata a contributiei la asigurarile sociale de stat sint:
– o data cu lichidarea drepturilor de salarii pe luna expirata, de catre persoanele juridice;
– in 20 de zile de la expirarea lunii calendaristice, de catre persoanele fizice care folosesc personal salariat.”
5. Alineatul 2 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
„In cazul in care persoanele juridice sau fizice care folosesc personal salariat au platit, potrivit dispozitiilor legale, direct salariatilor lor unele drepturi de asigurari sociale prevazute de lege, altele decit cele care se suporta din fondurile proprii, acestea vor depune in contul asigurarilor sociale de stat numai diferenta dintre sumele reprezentind contributia datorata si drepturile de asigurari sociale ce trebuie platite din bugetul asigurarilor sociale de stat.”
6. Dupa alineatul 2 al articolului 3 se introduc doua alineate noi, cu urmatorul cuprins:
„Neplata contributiei de asigurari sociale si pentru pensia suplimentara la termenele prevazute atrage majorarea sumelor datorate cu 0,2% pentru fiecare zi de intirziere, fara ca majorarile calculate sa depaseasca suma datorata. Sumele reprezentind majorarile de intirziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.
Controlul incasarii veniturilor asigurarilor sociale de stat si a celor privind pensia suplimentara se asigura de organele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care vor fi constituite, in acest scop, prin hotarire a Guvernului.”
7. Articolul 4 se abroga.


Citește și :

Precizarea nr. 181679/1992 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992


8. Alineatul 1 al articolului 5 se abroga.

ART. 3

Legea nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10 – Baza de calcul la stabilirea pensiei este media din 5 ani lucrati consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate, a salariului de baza si a urmatoarelor:
– sporul de vechime in munca;
– sporul pentru lucrul in subteran, precum si pentru lucrul pe platformele marine de foraj si extractie;
– indemnizatia de zbor;
– sporul pentru conditii grele de munca;
– sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
– sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;
– alte sporuri cu caracter permanent prevazute in contractele individuale de munca, potrivit legii.”
2. Articolul 20 alineatul 1 litera d) va avea urmatorul cuprins:
„d) a indeplinit serviciul militar in termen, a fost elev al unei scoli militare sau al unei institutii de invatamint superior militare, a fost concentrata, mobilizata sau in prizonierat; de acest drept beneficiaza si cei pensionati dupa 1 iulie 1977. Drepturile cuvenite se vor acorda de la data intrarii in vigoare a legii, la cerere, incepind cu luna urmatoare depunerii acesteia.”
3. Alineatul 1 al articolului 64 va avea urmatorul cuprins:
„Contributia de 3% pentru pensia suplimentara se plateste, in conditiile legii, de catre toti salariatii cuprinsi in sistemul asigurarilor sociale, pentru sumele incasate drept salarii de baza, la care se adauga:
– sporul de vechime in munca;
– sporul pentru lucrul in subteran, precum si pentru lucrul pe platformele marine de foraj si extractie;
– indemnizatia de zbor;
– sporul pentru conditii grele de munca;
– sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
– sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;
– alte sporuri cu caracter permanent prevazute in contractele individuale de munca, potrivit legii.”

pensie întregită

4. Alineatul 2 al articolului 64 va avea urmatorul cuprins:
„Contributia pentru pensia suplimentara se retine de persoanele juridice si fizice care folosesc personal salariat si se vireaza de acestea intr-un cont special la Casa de Economii si Consemnatiuni, pentru care se acorda dobinda.”
5. Dupa alineatul 2 al articolului 64 se introduce un alineat nou, cu urmatorul cuprins:
„Fondurile pentru pensia suplimentara constituite din contributia platita de persoanele cuprinse in sistemul asigurarilor sociale de stat se gestioneaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, autorizat sa ia masuri pentru protejarea si valorificarea sumelor temporar disponibile, pastrindu-se in conturi in banci sau la C.E.C.”
6. Alineatul 2 al articolului 71 va avea urmatorul cuprins:
„Pe perioada in care persoanele incadrate in munca nu-si pot indeplini obligatiile de munca, datorita imbolnavirii care necesita ingrijiri medicale, beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii.”
7. Dupa alineatul 2 al articolului 71 se introduc trei alineate noi, cu urmatorul cuprins:
„Indemnizatiile pentru plata concediilor medicale in caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, intarirea si refacerea sanatatii se suporta astfel:
– pentru primele 10 zile lucratoare, de catre persoanele juridice si fizice care folosesc personal salariat;
– incepind cu a 11-a zi lucratoare, din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Indemnizatiile pentru concediile medicale acordate pentru boli profesionale si accidente de munca, cu exceptia accidentelor survenite in timpul deplasarii la si de la locul de munca, se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca si pina la data incetarii acesteia sau pensionarii, indiferent de vechimea in munca, din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea.
In cazul cind persoana juridica sau fizica ce foloseste personal salariat isi inceteaza activitatea, drepturile de asigurari sociale care au inceput sa curga anterior acestor situatii se platesc din fondurile de asigurari sociale de stat.”
8. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 72 – Pentru concediile medicale ce se acorda in caz de sarcina si lehuzie si ingrijirea copilului bolnav pina la virsta de 3 ani, precum si pentru concediile ce se acorda pentru cresterea copilului pina la implinirea virstei de un an a acestuia, indemnizatiile banesti se acorda integral, pe toata durata acestora, din bugetul asigurarilor sociale de stat.”

ART. 4
Hotarirea nr. 880 din 21 august 1965 privind acordarea de ajutoare materiale in cadrul asigurarilor sociale de stat se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul 1 al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
„Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala sau accident, in afara cazurilor prevazute de art. 7, se stabileste in raport cu vechimea in munca, la salariul de baza si sporurile prevazute la art.  21 alin. 1, astfel:
– pina la 2 ani…….. 50%

– de la 2-5 ani…….. 65%

– de la 5-8 ani…….. 75%

– peste 8 ani……… 85%.”

2. Alineatul 2 al articolului 6 se abroga.

3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7 – Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca provocata de accident de munca, de accident survenit in timpul deplasarii la si de la locul de munca in perioada si pe traseul normal al deplasarii, de boala profesionala, de tuberculoza sau de celelalte boli infectocontagioase din grupa A este de 100% din salariul de baza si sporurile prevazute la art. 21 alin. 1, indiferent de natura contractului de munca si de vechimea in munca.”
4. Alineatul 2 al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
„Ajutoarele pentru carantina se acorda in cuantum de 90% din salariul de baza si sporurile prevazute la art. 21 alin. 1, indiferent de natura contractului de munca si de vechimea in munca.”
5. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15 – Cuantumul ajutorului pentru sarcina si lehuzie este de:
– 85% din salariul de baza lunar si sporurile prevazute la art. 21 alin.1, dupa caz, pentru angajatele cu o vechime in munca de peste 12 luni;
– 65% din salariul de baza lunar si sporurile prevazute la art. 21 alin. 1, dupa caz, pentru angajatele cu o vechime in munca de la 6 la 12 luni;
– 50% din salariul de baza lunar si sporurile prevazute la art. 21 alin. 1, dupa caz, pentru angajatele cu o vechime in munca pina la 6 luni;
– 94% din salariul de baza lunar si sporurile prevazute la art. 21 alin. 1, dupa caz, pentru angajatele care nasc al treilea copil si urmatorii, indiferent de vechimea in munca.”
6. Alineatul 1 al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
„Pentru calcularea indemnizatiilor de asigurari sociale se ia in considerare salariul de baza din luna in care s-a acordat concediul medical, la care se adauga:
– sporul de vechime in munca;
– sporul pentru lucrul in subteran si pe platformele marine de foraj si extractie;
– indemnizatia de zbor;
– sporul pentru conditii grele de munca;
– sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
– sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;
– sporul pentru conditii nocive si periculoase;
– alte sporuri cu caracter permanent prevazute in contractele individuale de munca, potrivit legii.”

ART. 5
Dispozitiile prezentei legi se aplica de la data de 1 aprilie 1992.

ART. 6
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
– alineatul 2 al articolului 3 din Decretul nr.330/1970, cu modificarile ulterioare;
– alineatul 2 al articolului 1 din Decretul nr.389/1972, cu modificarile ulterioare;
– articolul 9 din Hotarirea Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala, cu modificarile ulterioare;
– articolul 27 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii;
– punctul 4 din nota la anexa nr. 3 la Hotarirea Guvernului nr. 127/1991;
– orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI

Academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

MARTIAN DAN

www.pensii.ro -Legislație

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *