Legea Nr 5 din 29 iunie 1988

author
3 minutes, 25 seconds Read

LEGE nr. 5 din 29 iunie 1988 privind majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă şi a pensiilor invalizilor de război;


Marile realizari obţinute în dezvoltarea economico-socială a tarii, profundele transformări care au avut loc în modernizarea forţelor de producţie şi a bazei tehnico-materiale, dinamismul şi vigoarea economiei naţionale asigura condiţiile necesare pentru ridicarea permanenta a bunastarii materiale şi spirituale a cetăţenilor patriei, telul suprem al politicii partidului şi statului nostru. În conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea şi Conferintei Naţionale ale Partidului Comunist Roman, corespunzător dezvoltării economico-sociale a tarii, urmează a se majoră pensiile de asigurări sociale de stat de pînă la 3.000 lei lunar, în medie cu 8 la suta, realizindu-se cresteri mai mari la pensiile mici, precum şi pensiile pentru pierderea capacităţii de muncă şi pensiile invalizilor de război. De majorarea pensiilor vor beneficia peste 97 % din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat, precum şi invalizii de război. Noile măsuri de majorare a pensiilor reflecta politica consecventa a partidului şi statului nostru de asigurare a unor condiţii tot mai bune de viaţa celor care au depus o activitate îndelungată în munca, de imbinare armonioasă a veniturilor obţinute direct din munca cu cele din fondurile de asigurări sociale. În scopul reglementării măsurilor de majorare a pensiilor în actualul cincinal, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

Articolul 1

(1) Pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta de pînă la 3.000 lei lunar se majorează în medie cu 8 %, acordindu-se cresteri mari pensiilor mici.

(2) Pensia minima pentru munca depusa şi limita de vîrsta, pentru pensionării cu vechime integrală, se majorează de la 900 lei la 1.100 lei lunar, respectiv cu 22 %, iar pensia medie creşte de la 1.873 lei la 2.000 lei lunar.

(3) Pensia minima pentru munca depusa şi limita de vîrsta, pentru pensionării cu vechime incompleta, care au depus o activitate de cel puţin 10 ani în unităţi de stat, se majorează de la 550 lei la 800 lei lunar, respectiv cu 45,5 %, iar pensia medie creşte de la 1.079 lei la 1.160 lei lunar.

Articolul 2

Pensia minima de asigurări sociale de stat pentru pierderea capacităţii de muncă, gradul II de invaliditate, se majorează de la 600 lei la 800 lei lunar, respectiv cu 33 %.

Articolul 3

(1) Pensiile invalizilor de război în cuantum de pînă la 3.000 lei lunar se majorează în medie cu 16,9 %, cu o creştere mai mare, de pînă la 36,8 %, a pensiilor mici.

(2) Pensia minima a invalizilor de război se majorează de la 550 lei la 800 lei lunar, respectiv cu 45,5 %.

Articolul 4

În vederea majorării pensiilor, potrivit prevederilor prezentei legi, statul va aloca, în anul 1988, 300 milioane lei, iar la nivelul unui an, circa 2 miliarde lei.

Articolul 5

Pensiile prevăzute la art. 1-3 se majorează în următoarele etape:

a) la data de 1 august 1988, pensiile invalizilor de război;

b) la data de 1 octombrie 1988, pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta de pînă la 1.500 lei lunar şi pensia minima pentru pierderea capacităţii de muncă, gradul II de invaliditate;

c) la data de 1 martie 1989, pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta cuprinse între 1.501 – 3.000 lunar.

Articolul 6

Pensionării cărora li se majorează pensiile potrivit prezentei legi vor beneficia, în continuare, de drepturile de alocaţie de stat pentru copii, stabilite în condiţiile legii pînă la data majorării pensiilor. De asemenea, chiriile pentru locuinţe, stabilite potrivit pensiilor nemajorate, rămîn nemodificate.


Mărturii servicii de calcul pensii 

10.11.2020: Multumim din suflet!

Multa sanatate, putere de munca si realizari!

Cu stima, Fam Savescu (SB)


Articolul 7

Procentele de majorare a pensiilor, diferenţiate pe etape şi niveluri de pensii, precum şi condiţiile de aplicare a prevederilor prezentei legi, se vor stabili prin decret al Consiliului de Stat.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor din România

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *