Ordin 100 din 1990 -completare la Ordin 50 din 1990

author
1 minute, 49 seconds Read

Ordin 100/1990, grupe de muncă completare, Anexa 1 si Anexa 2 din Ordin 50/1990.

Ministerul Sănătății

Ordinul nr. 100/1990 privind completarea Ordinului nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării
În vigoare de la 09 aprilie 1990

Publicat în Broșură din 09 aprilie 1990. Formă aplicabilă la 18 aprilie 2020.

În baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială și în conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru înlăturarea unor inechități în salarizarea personalului, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Protecția Muncii, completează Ordinul nr. 50/1990 cu locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale prevăzute în anexă.

Completările de la pozițiile 76, 77, 78, 79, 80 și 81 la anexa nr. 1, precum și cele de la pozițiile 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 și 138 de la anexa nr. 2 se aplică retroactiv, pentru perioada lucrată după data de 18.03.1969 pînă în prezent și în continuare, în condițiile prevăzute în Ordinul nr. 50/1990.

ANEXĂ

LISTA – locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu care se completează anexele nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sănătății și Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii

Grupa I de muncă (anexa nr. 1)

76. Fabricarea și ambalarea clorului lichid și a clorurii de var, precum și prepararea leșiei de clorat de calciu.

77. Fabricarea cloropricrinei.

78. Fabricarea acidului clorhidric.

79. Plumbiștii din fabricile de celofibră (vîscoză). Alcalizarea și fabricarea celofibrei, mătăsii, rețelelor cord și celofanului. Preparatorii de filiere.

80. Fabricarea electrolitică a sodei caustice.

81. Granularea carburii de siciliu, a electrocorindonului și finisarea pietrelor de polizor.

Grupa II de muncă (anexa nr. 2)

131. Fabricarea și utilizarea alcoolului metilic. Fabricarea cetonelor și a anhidrinei acetice.

132. Fabricarea clorurii de alil.

133. Fabricarea oleumului.

134. Presarea corpurilor abrazive.

135. Exploatarea, întreținerea și efectuarea de reparații a rețelelor de termoficare subterană. Instalatorii și montatorii de cabluri și echipamente (rețele) subterane, din canale și camere subterane.

136. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de calcar și cocs.

137. Spălarea manuală a celulozei.

138. Recuperarea bicromatului.

 

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *