ORDIN  Nr. 2120/662 din 13 septembrie 1999/4 octombrie 1999

author
1 minute, 28 seconds Read

ORDIN   Nr. 2120/662 din 13 septembrie 1999/4 octombrie 1999 pentru incadrarea in grupa II de munca a unor locuri de munca si activitati din cadrul Societatii Comerciale „Aerostar” – S.A. Bacau

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 2.120 din 13 septembrie 1999
MINISTERUL SANATATII
Nr. 662 din 4 octombrie 1999
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 508 din 20 octombrie 1999

Ministrul muncii si protectiei sociale si ministrul sanatatii, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Hotararii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, emit urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Locurile de munca si activitatile din cadrul Societatii Comerciale „Aerostar” – S.A. Bacau, in care personalul este afectat de factorii de risc (zgomot si radiatii electromagnetice) produsi de unitate si, in mod special, de Aerodromul militar – U.M. 02015 de aviatie si de Aeroportul civil, unitati aflate in imediata vecinatate a Societatii Comerciale „Aerostar” – S.A. Bacau, se incadreaza in grupa II de munca pentru perioada lucrata dupa data de 18 martie 1969, cu exceptia celor incadrate in grupa I de munca, ca urmare a reglementarilor existente in prezent.
(2) Metodologia pe baza careia unitatea efectueaza incadrarea in grupele I si II de munca este prevazuta in Ordinul ministrului muncii si ocrotirii sociale, ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii.
(3) Plata contributiei de asigurari sociale se va face in conformitate cu actele normative existente la data emiterii prezentului ordin.
Art. 2
Directiile implicate din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Sanatatii vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul sanatatii,
Hajdu Gabor


www.pensii.ro -Legislatia pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *