Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale 487/2021

author
2 minutes, 47 seconds Read

ORDIN nr. 487 din 31 mai 2021
privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023

EMITENT
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 18 iunie 2021

În baza dispozițiilor art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, ale Referatului privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,
ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:
Articolul 1
Casa Națională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, prin casele teritoriale de pensii, derulează procedura de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii, prevăzută de Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 108/2021*).
*) Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 108/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 2
Pensiile din sistemul public de pensii cuvenite sau aflate în plată sau care urmează a fi stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 1 septembrie 2023, sunt evaluate în baza art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 3
Procedura de evaluare se realizează prin casele teritoriale de pensii și constă în:
a) identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate și stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023;
b) crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care, conform dispozițiilor legale în vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost valorificate/nu se valorifică la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.
Articolul 4
(1) În vederea realizării bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) pensionarii sistemului public de pensii pot prezenta casei teritoriale de pensii competente adeverințe eliberate de către unitatea angajatoare ori de către deținătorul legal al arhivei, prin care se certifică venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001.
(2) Modelul de adeverință este prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.
Articolul 5
(1) Adeverințele care cuprind venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, existente în dosarele de pensie, precum și cele emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nedepuse la casele teritoriale competente se utilizează pentru crearea bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) dacă îndeplinesc condițiile de valabilitate și legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul de adeverință prevăzut în anexă.
(2) Adeverințele prevăzute la alin. (1) și la art. 4 se utilizează numai în scopul prevăzut la art. 3 lit. b).
Articolul 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan

Vezi aici modelul de adeverinta pentru sporurile realizate. Anexa OMM 487 2021

Pentru ajutor legat de obtinerea deverintelor sau modul de completare scrieti la contact@pensii.ro .

27.11.2021

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *