OUG 125/2021

author
3 minutes, 16 seconds Read

OUG 125/2021 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr 1187/15.12.2021

Având în vedere prevederile Programului de guvernare 2021—2024 referitoare la adoptarea, în anul 2022, a unor măsuri privind majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii și majorarea indemnizației sociale pentru pensionari, luând în considerare că la fundamentarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat este necesar ca
aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative,
ținând cont că indemnizația socială pentru pensionari, calculată ca diferență dintre nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată și nivelul indemnizației de 1.000 lei, se suportă din bugetul de stat, adoptarea acestei măsuri pentru anul 2022 fiind necesară pentru fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2022,
ținând seama de necesitatea de a îmbunătăți sistemul de protecție socială în concordanță cu prioritățile naționale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii,
luând în considerare reglementările din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc valoarea punctului de pensie,
ținând seama de faptul că politica bugetară trebuie să respecte anumite constrângeri în ceea ce privește deficitul bugetar și să fie în deplin acord cu noile modificări legislative,
luând în considerare că măsurile de protecție socială propuse au consecințe pozitive pentru beneficiarii sistemului public de pensii din România și sunt menite să vină în sprijinul populației atât prin majorarea unor prestații de asigurări sociale, cât și prin majorarea indemnizației sociale pentru pensionari,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 86 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
„b1) la data de 1 ianuarie 2022 — 1.586 lei;”.
2. La articolul 86 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) începând cu anul 2023, valoarea prevăzută la lit. b ) se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică.  Majorarea și data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

3. La articolul 182 alineatul (1), litera b1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b1) art. 86 alin. (2) lit. c), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023;”.

  1. La articolul 182 alineatul (1), după litera b1) se introduce o nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins:

„b2) art. 86 alin. (2) lit. b1), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;”.

Art. II. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 23 februarie 2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.  Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari”

2.  La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), începând cu data de 1 ianuarie 2022, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 1.000 lei.”

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

 Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 15 decembrie 2021.


www.pensii.ro

16.12.2021

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *