OUG 67/2003 majorare pensii cu 100%

author
1 minute, 27 seconds Read

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor
EMITENT GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iulie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul 1
Începând cu data de 1 ianuarie 2004 punctajul mediu anual aferent pensiilor aflate în plata sau cuvenite la data de 31 decembrie 2003 în sistemul public de pensii, provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, se majorează cu 100%.
Articolul 2
(1) Măsurile prevăzute la art. 1 se aplică persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite conform legislaţiei aplicabile în sistemul de asigurări sociale al agricultorilor până la data de 1 aprilie 2001 şi care nu beneficiază de alte categorii de pensii stabilite în sistemul asigurărilor sociale de stat.
(2) Pentru persoanele care beneficiază de două categorii de pensii din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, majorarea se aplică numai pensiei stabilite pe baza activităţii proprii.
Articolul 3
(1) Până la data de 30 noiembrie 2003 Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va identifica persoanele beneficiare ale prevederilor art. 1 şi 2.
(2) În cursul lunii decembrie 2003 Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va lua măsurile tehnice necesare pentru plata drepturilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în luna ianuarie 2004.
Articolul 4
În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme tehnice de aplicare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
──────────────
p. Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Ion Giurescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureşti, 10 iulie 2003.
Nr. 67.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *