OUG 94/2021 calitate preexistenta de asigurat

author
5 minutes, 18 seconds Read

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 94 din 30 august 2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021
Având în vedere obligația angajatorilor care dețin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite de a elabora, până la data de 1 septembrie 2021, conform art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, planul de prevenire și protecție corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, care să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor, astfel încât locurile de muncă să se încadreze în condiții normale,
în contextul pandemic actual, din cauza diminuării resurselor umane, materiale și financiare, angajatorii nu au îndeplinit măsurile tehnice cuprinse în planul de prevenire și protecție corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, măsuri ce presupuneau investiții.
Având în vedere că toate avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite își încetează valabilitatea începând cu data de 1 septembrie 2021, este necesară adoptarea cadrului legal prin care să fie prelungit până la data de 1 septembrie 2023 termenul de valabilitate a acestora, pentru a permite angajatorilor să continue investițiile pentru normalizarea locurilor de muncă,
întrucât pierderea valabilității avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite are consecințe și asupra stagiului de cotizare realizat pentru un număr considerabil de lucrători care și-au desfășurat activitatea în aceste condiții.
Luând în considerare că, potrivit prevederilor art. III pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, a fost prorogat la data de 1 septembrie 2023,
ținând seama de faptul că, la nivelul angajatorilor care dețin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, sunt în curs de realizare programele de normalizare a condițiilor de muncă, conform celor constatate în urma controalelor efectuate de către Inspecția Muncii,
luând în considerare solicitările partenerilor sociali potrivit cărora lipsa cadrului juridic ar putea avea consecințe negative asupra unui număr considerabil de lucrători ale căror locuri de muncă sunt încadrate în condiții deosebite și referitor la care nu s-a putut realiza normalizarea condițiilor de muncă,
având în vedere Decizia Curții Constituționale a României nr. 632/2018 prin care se constată că sintagma „preexistent calității de asigurat“ din cuprinsul art. 58 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este declarată neconstituțională,
întrucât Decizia Curții Constituționale a României nr. 632/2018 produce efecte atât asupra înscrierilor noi la pensie, cât și asupra drepturilor de pensie aflate în plată, în cazul persoanelor care fac dovada îndeplinirii noilor condiții de acordare a pensiei, se impune modificarea art. 58 și 76 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin eliminarea expresă a sintagmei declarate neconstituțională, pentru a fi preîntâmpinate efectele negative generate de interpretări neunitare în ceea ce privește stabilirea stagiului de cotizare, în raport cu gradul de handicap, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.
Având în vedere că elementele sus-menționate constituie situații extraordinare care impun adoptarea de măsuri imediate, în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, și faptul că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra unei categorii importante de beneficiari ai sistemului public de pensii, în sensul în care stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie este determinată de data ivirii handicapului, de stagiile de cotizare realizate în condiții de handicap, existând riscul acordării unor drepturi eronate, sens în care se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 29, alineatele (1^1) și (1^2) vor avea următorul cuprins:

(1^1) Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, își prelungesc valabilitatea până la data de 1 septembrie 2023, dată până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă.(1^2) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 și data de 1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

 Articolul 58

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare și a stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5, după cum urmează:
 a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condiții de handicap grav, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;
 b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiții de handicap accentuat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;
 c) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiții de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

3. La articolul 76, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

 (3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare prevăzute la art. 58 și 59 și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.


PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă
p. Ministrul afacerilor externe,
Daniela Anda Grigore Gîtman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu

București, 30 august 2021.

www.pensii.ro Legislatia pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *