Cine poate primi o pensie in sistemul public ?

author
3 minutes, 37 seconds Read
Sistemul public de pensii din România are la bază cotizarea impusă prin lege pentru toate categoriile de persoane care realizează venituri ce sunt supuse conform codului fiscal la plata CAS (Contribuția de Asigurări Sociale), pensia însă poate fi primită și de către persoane care nu au cotizat dar care fac parte din familia cotizantului, în cazul producerii evenimentului nedorit.
.

Cine poate adera la sistemul public de pensii ?

Aderarea din oficiu

Aderarea la sistemul public de asigurări sociale se realizează fără un contract semnat între părți pentru cei care realizează venituri în urma unui contract de muncă.

Aderarea voluntară

Persoanele care realizează venituri din activități independente sau ocazionale vor putea încheia un contract de asigurare socială cu instituția care gestionează sistemul public de pensii: Casa Națională de Pensii prin subsidiarele sale.

Valoarea cotizației

Prin codul fiscal actualizat an de an, guvernanții stabilesc cota procentuală ce trebuie plătită sau reținută din venitul brut realizat sau stabilit în contractul de asigurare socială de către aderenți. În anul 2023 valoarea cotei CAS este de 25%.

Persoanele îndreptățite să primească o pensie

Trebuie cunoscut că dreptul de a primi o pensie se naște din existența unei perioade de cotizare, perioadă ce trebuie să aibă valori cuprinse între minim 1 lună și 43 de ani funcție de pensia solicitată.

Însăși denumirea de sistem de asigurări sociale ne arată că am aderat la un sistem de protecție ce acoperă câteva riscuri ce pot apărea în viața unui om sau a familiei lui.

Riscurile acoperite prin forme de pensionare sunt:

  • incapacitatea de muncă datorată unei boli sau a unui accident
  • lipsa unui venit la vârsta de la care nu se mai poate câștigă datorită erodării stării de sănătate prin înaintarea în vârstă.
  • venit insuficient al familiei după deces.

Pentru incapacitatea de muncă datorată unui accident sau a unei boli indiferent de cauza lor se asigură o pensie de invaliditate dacă există cel puțin 1 lună de cotizare indiferent de vârsta asiguratului.

Asigurarea unui venit pentru perioada în care nu se mai poate realiza un venit datorită erodării naturale a stării de sănătate se realizează prin 2 forme de pensionare: anticipată sau la limită de vârstă

Pentru pensionarea anticipată, cu penalizare sau fără, trebuie îndeplinite condiția de vârstă și cea de existența unui stagiu de cotizare stabilit prin legea pensiilor. Astfel existența unui stagiu minim de 35 ani prin contribuție asigură accesul la o pensie pentru persoanele care au mai puțin de 5 ani până la vârsta standard de pensionare. În cazul femeilor născute înainte de 01.01.1967 stagiul minim necesar în acest caz este mai mic de 35 ani și este cuprins în Anexa Nr. 5 din Legea 263/2010.

Pensionarea la limită de vârstă (termen sau de bătrânețe) se poate realiza numai la împlinirea vârstei standard de pensionare, 65 de ani bărbați și 63 de ani la femeile născute după 01.01.1967, de asemenea trebuie să existe obligatoriu un stagiu minim de cotizare de 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim de cotizare pensionarea nu se poate realiza.

Asigurarea unui venit familiei după deces se realizează prin pensie de urmaș ce se acordă membrilor familiei chiar dacă aceștia nu au cotizat la sistemul public de pensii. Pensia de urmaș are 2 forme:

      • pentru copii, indiferent de numărul acestora până la împlinirea vârstei de 16 ani și maxim 26 de ani, dacă urmează cursurile unor instituții de învățământ superior.
      • pentru soțul supraviețuitor în valoare de 50% din pensia ce i s-ar fi cuvenit soțului decedat, în condiții stabilite de lege. Prin soț supraviețuitor se înțelege soțul dovedit prin Certificat de Căsătorie.

Trebuie cunoscut că dreptul la pensie au toți cetățenii indiferent de naționalitate sau apatrizi care au cotizat la sistemul public de pensii și îndeplinesc condițiile stabilite mai sus.

Pentru detalii și informații suplimentare cere ajutor la contact@pensii.ro sau contactează-ne la Tel. 0768 345 525; 0742 602 033

13.08.2023 www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *