calcul pensii

Pensia de Serviciu pentru auditorii din cadrul Curtii de Conturi

author
2 minutes, 43 seconds Read

Pensia de serviciu, auditori, curtea de conturi, sistem contributiv, sistem retributiv

Beneficiarii

acestui tip de pensie, auditorii externi, pot accesa pensia prin alegere după sistemul de calcul contributiv sau retributiv.
De la bun început trebuie precizat că toate persoanele care realizează venituri fiscalizabile cu CAS plătesc contribuția stabilită prin codul fiscal la sistemul public de pensii, inclusiv auditorii externi din cadrul Curții de Conturi.

Vârsta de pensionare

Legea 94/1992 cu actualizările și completările la zi stabilește o aliniere a varstelor de pensionare identică cu cea din pensia publică ( 65 de ani bărbați și maxim 63 ani femei) , conform Anexei Nr. 5 din Legea 263/2010.

Condiții de accesare

Pensia de serviciu pentru auditori stabilește pe lângă condiția de vârstă, menționată mai sus și condiția de bază , adică o durată minimă de activitate în funcția de auditor.
Astfel durată minimă de activitate în funcția de auditor în cadrul Curții de Conturi este de 14 ani. Pentru durate mai mici decât 14 ani ( dar nu mai puțin de 4 ani) pensia nu va mai fi acordată integral ea având diminuări procentuale.

Calculul pensiei de serviciu

Beneficiarii acestui tip de pensie odată validați de către casa de pensii vor putea alege între două decizii de pensionare, adică pensia calculată după sistemul contributiv sau după sistemul retributiv.
Pensia de serviciu calculată după sistemul contributiv respectă principiul de calcul al sistemului public prin care se valorifică toate veniturile brute lunare pentru care s-a plătit și reșinut contribuție la sistemul public de pensii pentru toată perioada de activitate. Astfel va rezulta o pensie contributivă Pc.
Pensia de serviciu calculată după sistemul contributiv prin lege ”specială” stabilește ca bază de cacul media veniturilor brute realizate în ultimile 12 luni de activitate în funcția de auditor în cadrul Curții de Conturi. Astfel la media veniturilor astfel calculate se aplică un procent de maxim 80% pentru 14 ani de activitate sau mai puțin dacă numărul anilor realizați în cadrul Curții de Conturi este mai mic decât 14 rezultâno nouă valoare Pr. Pensionarului îi va fi oferită valoarea cea mai mare dintre cele două pensii Pc > < Pr.

Exemplu de cacul pensie după sistem retributiv:
Media veniturilor din ultimele 12 luni : 12000 lei
Vechime in funcție : 15 ani
Pr = 12000 * 0,8 = 9600 lei

Evoluția valorii pensiei după pensionare

Odată aleasă pensia acesta va avea o corecție în timpul ce va urma conform legii speciale, astfel pensia de serviciu va fi actualizată în funcție de evoluția salarului pe care il are un auditor în exercițiu care are aceași funcție pe care a avuto pensionarul. În cazul în care salariul funcției avute scade, pensia se păstrează la valoarea existentă. Prin Legea 145 din 26.06.2017 s-a stabilit ca valoarea pensiei să fie actualizată anual cu rata inflației cunoscută la 1 ianuarie conform comunicatului Institutului Național de Statistică.

Documente necesare:

  • Adeverința tip emisă de Curtea de Conturi privind vechimea ca auditor public extern,
    Carte de identitate,
    Certificat naștere,
    Certificat căsătorie și
    După caz, actele necesare pentru pensia de limită de vârstă din sistemul public;

Suport Juridic:

Legea 94/1992, Legea 7/2016, Legea 145/2017

Datele se actualizează după caz

22.02.2020 www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *