Pensia din Franta

author
4 minutes, 20 seconds Read

Condiții, plata, data efectuarii platii, Formularele E,

Pensia de bătrâneţe

Sistemul de pensii în Franţa nu este uniform, dar este organizat în funcţie de sectorul de activitate, astfel încât există un sistem pentru salariaţii din sectorul privat, sisteme speciale pentru salariaţii din sectorul public şi regime pentru non-salariaţi (profesiuni liberale, artizani, comercianţi şi agricultori).
În ceea ce priveşte salariaţii din sectorul privat, trebuie să cotizeze toţi pentru asigurarea de bătrâneţe, oricare ar fi cuantumul remuneraţiei lor. Regimul general este gestionat de către Casa naţională de asigurări de bătrâneţe (CNAV), toţi salariaţii din sectorul privat având de asemenea obligaţia de a fi afiliaţi la un sistem de pensii complementar, organizat de către AGIRC (pentru salariaţii cadre manageriale) şi ARRCO (pentru salariaţii care nu sunt cadre manageriale).
Pentru a beneficia de o pensie de vârstă la plafonul maxim, trebuie ca asiguratul să aibă 65 de ani sau să fi cotizat 160 de trimestre (pentru persoanele născute după 1948). Dacă interesatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a obţine pensia cu plafon maxim, pensia ii va fi calculată cu un plafon micşorat, procentul de micşorare fiind calculat în funcţie de vârstă şi durata asigurării.
Cuantumul pensiei mărite prin alocaţia suplimentară cu titlu de solidaritate faţă de persoanele în vârstă (ASPA) va fi de minim 7445,30 euro pe an pentru o persoană singură şi de 13374,16 euro pe an pentru un cuplu. Dacă pensionatul moare, soţul supravieţuitor va putea, eventual, să beneficieze de o pensie reversibilă dacă a atins vârsta de 51 de ani şi nu dispune de resurse personale superioare unui plafon. Această pensie reversibilă ar putea ajunge 54% din cuantumul pensiei de bătrâneţe de care beneficia soţul decedat, şi, după caz, de o majorare pentru copilul aflat în grijă.
De asemenea, Franţa are şi sistemul asigurării de invaliditate, pentru care cuantumul variază în funcţie de gradul de incapacitate. Ca toate prestaţiile de asigurare de boală, pensia de invaliditate nu va fi vărsată decât asiguraţilor care justifică o durată minimă de cotizare.

Formularele E

Dacă sunteţi lucrător salariat afiliat la un regim general francez şi angajatorul dumneavoastră doreşte să vă detaşeze într-un Stat membru al Uniunii Europene, al SEE sau în Elveţia, va trebui să vă procuraţi, înaintea plecării, formularele E 101 şi E 106, emise de către CPAM (Casa primară de asigurări de boală).
Formularul E 106 va trebui adresat autorităţilor competente de securitate socială din ţara de exercitare temporară a activităţii, astfel încât să beneficiaţi de acces la îngrijiri şi de o asumare a acestor îngrijiri egală cu cea a asiguraţilor afiliaţi la regimul Statului respectiv.
În ce priveşte asigurarea de şomaj, dacă beneficiaţi în Franţa de plata ajutorului la întoarcerea la muncă şi dacă doriţi să căutaţi un loc de muncă în alt Stat membru al Uniunii Europene, al SEE sau în Elveţia, veţi putea obţine formularul E 303 de la Agenţia Assedic la care sunteţi afiliat. Apoi dispuneţi de 7 zile pentru a prezenta acel formular autorităţilor competente în ce priveşte şomajul din Statul în care doriţi să gasiţi un loc de muncă. Din acel moment veţi putea beneficia de 3 luni de vărsare a alocaţiilor de şomaj franceze prin intermediul instituţiilor Statului de destinaţie în contul Franţei.
Dacă doriţi să beneficiaţi de perioadele de angajare realizate în Franţa la autorităţile unui Stat membru al Uniunii Europene, al SEE sau Elveţiei, va trebui să vă procuraţi formularul E 301. În Franţa, acest formular este eliberat de către Direcţia departamentală de muncă, ocupare şi formare profesională (DDTEFP). Aceasta va totaliza perioadele de angajare care au determinat vărsăminte ale cotizaţiilor sociale în Franţa.

Cumul pensie cu salariu

Legislatia franceza prevede ca un pensionar are posibilitatea sa cumuleze pensia cu un alt venit, dar suma totala nu poate depasi valoarea ultimului salariu castigat. Pe pagina de Internet a ministerului se prezinta si un exemplu:

un pensionar are o pensie de 1.500 de euro, iar ultimul sau salariu a fost de 3.000 de euro. Acesta se angajeaza dupa pensionare, dar salariul sau de la noua slujba nu poate depasi cuantumul de 1.500 de euro, deoarece daca ar depasi acesta suma cumulata cu pensia ar depasi plafonul de 3.000 de euro.

Plata pensiilor

Se poate face în cont bancar deschis în Franța, România sau țara în care aveți rezidența. Plata se face în intervalul 8-10 a fiecărei luni calendaristice. Pentru cei care au intrat în pensie din calitatea de angajat, plata pensiei se face în data de 9 a fiecărei luni, dacă data de 9 este sâmbăta atunci plata se realizează în prima zi lucrătoare după data de 9.

Pentru detalii si informații suplimentare scrieti-ne la contact@pensii.ro .

25.04.2022

www.pensii.ro – ca să ști !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *