timpul pentru relaxare si meditatie

Pensia pentru limita de varsta

author
10
8 minutes, 42 seconds Read

Legislație, Condiții, Calcul, instituții, comunitară, internaționala, plata, suspendare, încetare, beneficii.. Formulare


Legislatie

Ultimele legii care au marcat evolutia curenta a pensiei pentru limita de varsta ( PLV) sunt: Legea 3/1977, legea 19/2000 și legea 263/2010. Aceste 3 legi pot fi numite baza pentru pensii deoarece ele au fost completate periodic și constant cu legislatie care a creat conditii specifice de pensionare pentru categorii diverse de asigurati/cotizanti, cum sunt: statut, cod sau legi speciale si ordonante de urgență;

Conditii de accesare

Vom porni de la conditiile standard de accesare prevazute in legea curenta (legea 263/2010), astfel conditiile minime sunt:
Varsta:
– 65 de ani pentru barbati si
– de la 60 ani la 63 de ani pentru femeile nascute intre 01.01.1950 si 01.01.1967, după 01.01.1967 varsta standard pentru femei va fi 63 de ani.

Stagiul de cotizare

– minim 15 ani atat pentru barbati cat si pentru femei. Acest stagiu minim necesar cuprinde si stagii asimilate ( perioada serviciului militar obligatoriu, studii superioare, etc).
Varsta standard de pensionare poate fi mai mare daca persoana in cauza solicita in scris ca vârsta de pensionare să fie 65, 67 sau chiar 70 de ani( in curand) , aceste posibilitati sunt prevazute in legi cu caracter special, statut sau cod-uri. Voi reveni mai jos cu detalii concrete.

Calculul pensiei pentru limita de varsta

Un rol important în stabilirea valorii pensiei il au :
– Punctajul total realizat,
– Stagiul complet de cotizare,
– Indicele de corecție și
– Valoarea punctului de pensie;

Punctajul Total (PT) , este rezultat ca urmare a valorificarii tuturor veniturilor lunare pentru care s-a platit si retiunut contributia la sistemul public de asigurari sociale (CAS) la care se adaugă punctajul aferent perioadelor asimilate, alte sume pentru care s-a platit CAS si bonificatii acordate in anumite situatii (Ex. punctaj suplimentar acordat pentru cotizarea realizata dupa implinirea varstei de pensionare pentru asiguratii care nu au accesat pensia).

Stagiul complet de cotizare (Scc), este perioada maxima de timp prevazuta in Anexa Nr 5 din Legea 263/2010   ( Ex. 35 ani în cazul barbatilor) , perioada care aduce posibilitatea de accesare a pensiei mai timpuriu functie de conditiile indeplinite din legi cu caracter special.
Exemplu: barbat cu 35 ani stagiu de cotizare realizat egal sau mai mare de 35 ani poate accesa pensia cu 3 ani mai repede daca are 6 ani realizati 100% in conditii speciale.
Indicele de corectie (Ic) a fost prevazut ca o protectie la inflatie si este menționat anual în legea butetului de stat sau ordonante de catre legiutor.
Valoarea la zi a indicelui de corecție ese 1,41 și se aplică de la 1 ianuarie a fiecărui an.

Valorea punctului de pensie (Vp), este menționata in legea bugetului de stat sau in ordonante de urgenta. Valoarea la zi a punctului de pensie este 1586 lei. Din 01.01.2023 valoarea punctului de pensie va fi 1785 lei.

Formula de calcul a pensiei pentru limita de varsta (Plv):

Plv= (PT/Scc)*Ic*Vp;


Pentru a afla ce valoare are pensia ta scrie la calcul@pensii.ro .


Documente necesare, formulare

Acte care adeveresc stagiile de cotizare:
– carnetul de muncă (original şi copie).
– adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii ( până la 01.04.2001);
– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original) pâna la 01.04.2001.
– adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
– Extras cu veniturile și perioada muncită în UE sau țara cu care România are acord de recunoaștere reciprocă a stagiilor de cotizare ( după caz).
Actele de stare civilă ale solicitantului:
– BI/CI ( Copie).
– certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie).
– Sentință de divorț pentru femei , mai ales în cazul în care în carnetul de muncă sunt menționate 2, sau mai multe nume (după caz);


Recuperare/refacere carnet de muncă pierdut : documente@pensiata.ro


Acte stagii asimilate:
– livretul militar (original şi copie).
– diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățămât superior.
– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate; Mai multe despre dosarul de pensionare aici.

Insititutii

Dosarul de pensionare se depune la institutia care gestioneza pensiile de pe raza domiciliului stabil pe care il are solicitantul, astfel în România se va depune la casa de pensii sau casa locală de pensii. In cazul in care solictantul are domiciliul in Italia, dosarul se va depune la sucursala INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) chiar daca se solicita pensia din România (Exemplu în Romania ar fi trebuit depus la Casa Judeteana de Pensii Vaslui).
Case de pensii, institutii din UE sau cu care Romania are incheiat acord de recunoastere reciproca.
În cazul în care am realizat stagiu de cotizare in SUA, China, Indonezia, etc state cu care Romania nu are incheiat acord veti putea incasa pensia numai daca va veti adresa direct institutiilor care gestioneaza sistemul de pensii din statele respective.
Important: Daca, spre exemplu, ati realizat stagiu de cotizare intr-un stat din UE care are acord de recunoastere reciproca cu unul din statele cu care Romania nu are incheiat acord atunci veti putea valorifica stagiul de cotizare, de exemplu, prin relatia Italia-SUA, la stabilirea pensiei din Italia si apoi cea din SUA.

Pensia la limita de varsta pentru persoane cu handicap

În România legislatia curentă, legea 263/2010 sabilește condiții de pensionare în concordanta cu posibilitatile de a cotiza a anumitor categorii de asigurati.
În cazul persoanelor cu deficiente sau stabilit stagii de cotizare realizat in perioada de handicap si varste scăzute pentru accesarea pensiei, astfel:
– stagiul complet de cotizare și o reducere a varstei standard de pensionare cu 10 ani,
– 2/3 din stagiul complet de cotizare si o varsta standard redusa cu 10 ani pentru persoanel care au handicap accentuat,
-1/3 stagiu complet de cotizare si varsta standard de pensionare redusa cu 15 ani pentru persoanele care au handicap grav.
– pensionare imediat ce au realizat 1/3 stagiu complet de cotizare pentru nevazatori.

Pensionarea persoanelor care au realizat munca in conditii grele

Pentru munca desfasurata în conditii de munca care erodeaza semnificativ starea de sanatate, prin legi speciale sau stabilit condiții de pensionare facile.
Categoria care beneficiaza de pensionarea cea mai timpurie sunt asigurații care au lucrat in mediul radiocativ cu expunere progresiva la radiatii.
De exemplu minerii care au muncit in mine de uraniu 15 ani in zona I de expunere se pot pensiona imediat indiferent de varsta. Persoanele care au avut o activitate de minim 17 ani in zona II de expunere la radiatii se pot de asemenea pensiona imediat indiferent de varsta.

Pentru asigurații care au realizat perioade de activitate in grupa II-a, grupa I-a, condiții deosebite și speciale se acordă o reducere varstei standard de pensionare conform tabelelor de mai jos:

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite (ani împliniţi) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
1 4
2 8
3 1
4 1 4
5 1 8
6 2
7 2 4
8 2 8
9 3
10 3 4
11 3 8
12 4
13 4 4
14 4 8
15 5
16 5 4
17 5 8
18 6
19 6 4
20 6 8
21 7
22 7 4
23 7 8
24 8
25 8 4
26 8 8
27 9
28 9 4
29 9 8
30 10

Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă şi condiţii speciale

(ani împliniţi)

Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 de ani şi peste 12

de asemenea pentru cei care au realizat activitate in condiții speciale in anume medii de lucru vor avea stagiul complet de cotizare redus funcție de mediul de activitate conform legii 221/2018.

Pensia comunitara sau internationala

Prin Regulamentul 987/2009 al CE și acorduri încheiate între Romania si alte state s-a stabilit ca perioadele de cotizare realizate la sistemul public de pensii din aceste state să fie recunoscute în vederea valorificării la pensia de batranete/limită de vârstă.
Pensia comunitara vine în sprijinul celor care spre exemplu au realizat cate 10 ani de cotizare in 4 state dar nu indeplinesc conditia de pensionare (minim 15 ani de cotizare) în nici un stat, astfel fiecare stat va considera la stabilirea conditiei de stagiu 40 de ani dar va calcula o pensie pe baza celor 10 ani realizati.
Urmare viitorul pensionar va primi 4 pensii calculate conform legislației fiecarui stat in parte pentru cate 10 de stagiu fiecare.
Un aspect important în acest caz e ca pensionarul să comunice fiecăi institutii care-i plătește pensia datele de contact deoarece anual va trebui să retransmita scrisoarea de viață primită pentru confirmarea existenței, altfel pensiile nu se vor mai plăti.
În cazul pensiei internationale stabilirea conditiilor de stagiu realizat se efectuează numai între cele 2 state. Exemplu: Un cetatean român are realizati 5 ani de stagiu în Canada si 20 de ani in SUA și 8 ani România, în acest caz nu poate solicita pensie din România deoarece nu are realizati în total (Romania+Canada ) 15 ani, dar poate solicita o pensie din Canada si SUA. Astfel că pentru pensia din Romania va trebui să mai realizeze/cumpere minim 2 ani de stagiu pentru a avea minim 15 ani din acordul ROU+CA.

Încasare

legislația curenta stabilește plata pensiei prin Poșta Română ( 1-15 lunar) sau prin cont bancar în lei sau in valuta statului in care pensionarul își are rezidența.
Ce trebuie cunoscut : plata pensiei se face de la data depunerii dosarului de pensionare ( decizie admisă) și nu de la data implinirii condițiilor de pensionare. Exemplu: Pensionar care indeplinea condițiile de pensionare la 65 de ani și a depus dosarul la 67 de ani nu va primi retroactiv pensia pentru 2 ani.
În situația în care prin legi speciale sau alte regulamente interne pensia nu poate fi cumulată cu salariul acesta se poate suspenda pe durata interdicției, însă nu se pot recupera pensiile din perioada de suspendare însă perioada de cotizare realizata se valorifică (printr-o cerere de recalculare) la valoarea pensiei.

Beneficii suplimentare

Prin Casa de Pensii se pun la dispoziția pensionarilor ( după criteriile publicate) perioade de timp pentru odihnă și tratament la preț redus sau gratuit în unitati de agrement proprii sau cu care Casa Națională de Pensii are încheiate acorduri în acest sens.
Mai multe aici

Incetare, pensie de urmaș

În cazul producerii evenimentului nedorit pensia la limită de vârstă generează pensii de urmaș pentru urmași în condițiile legii.
Mai multe aici.

De asemenea se acordă un ajutor financiar, egal cu salariul mediu pe economie, familiei îndoliate sau celui care a asigurat costurile pentru ultimul drum.
Mai multe aici.

FORMULARE:

Cerere pensionare:  Cerere pensionare, Cerere pensie comunitară: RO_202 (2)

Cerere de recalculare: Cerere Recalculare

Cere informații legate de pensionare la contact@pensii.ro .

Datele se actualizează…

03.12.2022 www.pensii.ro

Similar Posts

10 Comments

 1. avatar
  Lutas Corneliu says:

  Doresc o informație referitor la pensie,soția mea are vechime pe cartea de munca12 ani și are și are 62 ani,dorim sa știm dacă ne încadram la pensie ptr cei cu vechime n-ai mică de 15 ani,va mulțumesc!

 2. avatar
  Lutas Corneliu says:

  Soția mea are vechime pe cartea de munca 12ani,dorim sa știm dacă ne încadram la pensie ptr cotizare mai mică de 15 ani,soția mea are 62 ani,mulțumesc!

  1. avatar
   Pensii says:

   Stimat Lutas Corneliu, trebuie avut în vedere ca stagiul minim de cotizare pentru femeile născute după 01.01.1955 este 15 ani conform Anexa Nr. 5 din legea 263/2010 și că stagiul de minim 10 ani necesar pentru pensiile din 01.09.2023 ( dacă legea va intra în vigoare) legea 127/2019 se referă la cazurile celor DEJA PENSIONAȚI prin fostele legi ale pensiilor care solicitau minim 10 ani pentru pensionare. Urmare este foarte important de calculat cat mai exact stagiul de cotizare realizat și să fie completat prin cumpărare sau prin realizare de stagiu ( angajare) altfel nu se poate solicita pensie. Pentru alte detalii scrieți la contact@pensii.ro .

 3. avatar
  Muresan Mircea says:

  Ce se ia in calcul la numarul de puncte realizate corespunzatoare pensiei suplimentare,ce apare in decizie?

 4. avatar
  Gurău Aurel says:

  In ce format trebuie să fie documentele eliberate de societate la pensionare cu salariul brut pentru a le recunoaște casa de pensii ?

 5. avatar
  Istodor says:

  Va salut,daca se poate un numar de telefon,povestea este ca am lucrat aproape 27 de ani in Romag Termo-Drobeta Turnu Severin ,am depus dosarul de solicitare de iesire la pensie la limita de varsta in baza legii 74/2022,am implinit 55 de ani dar mi sa respins dosarul cu mentiunea -Privind respingerea pensiei pentru limita de varsta–cu un total de cotizare realizat de 32 ani,9luni si 5 zile,colegi cu care am lucrat au iesit la 53 de ani,cu aceasta lege 74,ce ma sfatuiti,va multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *