Pensia personalului auxiliar sau conex din instanțele judecatoresti

author
3 minutes, 44 seconds Read

Pensia personalului auxiliar sau conex din instanțele judecătorești


Suport juridic.

Pensia acestor categorii de asigurați este stabilită prin legea 567/2004 cu actualizările și modificările la zi.

Cine sunt beneficiarii ?

Personalului conex si auxiliar de specialitate ce funcționează în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea.

Personalul auxiliar:

 • Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari, grefieri registratori și specialiști IT.
 • Corpul grefierilor este alcătuit din grefieri cu studii superioare și grefieri cu studii medii.
 • Personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene de expertize criminalistice, denumite în continuare INEC, organizate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice – I.N.E.C., cu modificările ulterioare.
 1. Personalul de specialitate criminalistică este format din experți criminaliști și asistenți criminaliști.
 2. Personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică este format din tehnicieni criminaliști și secretari-dactilografi laborator expertize criminalistice.

Personalul conex :

 • Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea funcțiile de:
 1. agent procedural,
 2. aprod și
 3. șofer.

Condiții de îndeplinit

 1. Prima condiție este legată de perioada de stagiu realizat în specialitate este să aibă realizați minim 25 de ani activitate în meseriile definite in legea 567/2004 ca fiind auxiliare sau conexe așa cum sunt definite la articolele 3 respectiv 3(1), 3(2).
 2. A doua condiție este legată de vârsta la data accesării iar aceasta nu poate fi mai mică de 60 ani pentru accesarea pensiei la limită de vârstă( pensie de serviciu).

Calcul pensiei

Baza de calcul a pensiei o reprezintă media ultimelor 12 venituri lunare brute anterioare luni in care s-a depus cererea de pensionare.

Pensia standard este calculată ca fiind 80% din media rezultată, după formula:

                  P= 0,8 (∑Si (i=1) ^12)/12

unde Si -salariul brut lunar din ultimele 12 luni de activitate

S1 – salariu brut din prima luna a celor ultime 12 luni de activitate.

S12- salariu brut din prima ultima lună de activitate

Pentru cei care au realizat mai mult de 25 ani de activitate în serviciu la procentul de 80% se adaugă câte 1% pentru fiecare an rezultând un procent aplicat mediei între 81% si maxim 100%.

Pentru cei care au realizat între 20 si 25 de ani în specialitate procentul de 80% se reduce cu 1% pentru fiecare an putând ajunge la minim 75%.

În același timp se calculează valoarea pensiei și după legea sistemului de pensii publice guvernat de legea 263/2010 urmând ca pensionarului să-i fie oferită pensia cea mai mare rezultată dintre cele 2.

Actualizarea anuală a pensiei

Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.

Pensia de urmaș

Soțul supraviețuitor, copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, ai personalului de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, ai personalului de specialitate criminalistică, ai personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică și ai tehnicianului criminalist din cadrul parchetelor beneficiază de pensie de urmaș în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul de pensii publice, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul la data decesului, actualizată, după caz.

Pensia de urmaș se calculează din pensia la care ar fi beneficiat susținătorul la data decesului în cuantum de 50% din valoarea pensiei de serviciu.

Unde se depun dosarele de pensionare

Dosarul care va cuprinde: carnetul de muncă în original si copie, actele de stare civila (carte identitate, certificat de naștere căsătorie/sentința de divorț) in copie, precum și cererea de pensionare se depun la Casa Teritorială de Pensii de pe raza domiciliului stabil sau la instituția care gestionează pensiile din statul UE unde aveți domiciliul.

Pentru alte detalii scrie la: contact@pensii.ro sau cere detalii la Tel 0742 602 033;

24.01.2023

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *