Sistemul de pensii al Bisericii Reformate din Romania

author
4 minutes, 8 seconds Read
Sistemul de Pensii al Bisericii Reformate din România (SPBRR) Sistemul de pensii este organizat si condus de către Sinodul Bisericii Reformate din România (SBRR)
Sistem propriu de pensii și asigurări sociale al BRR denumit Casa de Pensii a Bisericii Reformate din România (CPBRR), neintegrat în sistemul public de pensii și care funcționează ca persoană juridică distinctă în cadrul cultului reformat, cu patrimoniu și buget propriu.
Casa de Pensii a Bisericii Reformate din România a fost înființată în temeiul Decretului nr. 718 din 31.12.1956 pentru înființarea caselor de pensii și ajutoare în cadrul cultelor din România (emis de Marea Adunare Națională, apărut în M.O. nr. 2/16.01.1957), respectiv pct. 2 din H.C.M nr. 435/1957.
Contribuabili sistemului de pensii ai BRR sunt: angajații clericali și neclericali, care desfășoară activității pe baza contractelor de muncă în cadrul părților componente ale Cultului Reformat, cu drept de exercitare a profesiei;

Nivelul cotizației
Cota contribuției individuale de asigurări sociale la fondul de pensii și asigurări sociale a CPBRR și cota contribuției de asigurări sociale datorată de angajatori sunt stabilite de Consiliul de Conducere al CPBRR, dar nu poate fi
inferior celui din sistemul public de pensii ( cotă aplicată asupra venitului lunar brut).

Recunoașterea reciprocă a stagiilor de cotizare realizate în sistemul de pensii al BRR și alte sisteme.

Între sistemul propriu și sistemul public de pensii se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș.

Formele de pensionare

Nu diferă mult de cele existente în cadrul sistemului public de pensii din România.
Aceste sunt:

• Pensia pentru limită de vârstă
• Pensia Anticipată Parțială
• Pensia Anticipată
• Pensia de Invaliditate
• Pensia de urmaș

Pensia pentru limită de vârstă

Condiții bărbați
– Stagiu de cotizare: complet 35 minim 15 ani
– Vârsta împlinită: 65 de ani.
Condiții femei
– Stagiul de cotizare: complet ( vezi anexa nr. 1) minim 15 ani.
– Vârsta: vezi Anexa Nr. 1
Cumulul pensiei cu venituri de natură salarială. Dacă cumulul se realizează dintr-o activitate din cadrul bisericii atunci recalcularea pensiei pentru perioada suplimentar realizată se poate realiza numai după încetarea activității profesionale.

Reducerea vârstelor standard de pensionare

În cazul persoanelor încadrate în grad de handicap care au realizat stagiu de cotizare reducerea vârstei standard de pensionare este identică cu cea din sistemul public de pensii din România ( a se vedea în statut).
Noutatea față de sistemul public de pensii din România este reducerea vârstei de pensionare pentru femeile care au crescut copii până la împlinirea a minim 10 ani.
Astfel vârsta standard de pensionare se reduce cu:
a) cu un an – pentru 2 copii;
b) cu doi ani – pentru 3 sau mai mulții copii;
c) Reducerea vârstei prevăzute la alin. (1) poate fi acordat cu cel mult 2 ani înaintea vârstei standard de pensionare și nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de lege, de prezentul Statut sau de legile speciale.

Pensia Anticipată, Anticipată Parțială, Pensia de urmaș și Pensia pentru Invaliditate

Se acordă în aceleași condiții ca și în sistemul public de pensii din România inclusiv calculul procentului de diminuare.

Pensia minimă clericală

Pot beneficia de pensia minimă clericală numai acele persoane clericale asigurate, care pe toată durata stagiului complet de cotizare au profesat în cadrul unor parohii mici cu un număr de membri sub 300 de enoriași, au îndeplinit toate obligațiile legale față de CPBRR, împotriva lor nu au fost instituite sancțiuni sau condamnări disciplinare de materie financiară sau materială, respectiv plata remunerației inferioare celei stabilite în grila de salarizare s-a produs demonstrabil din cauza situației financiară dificilă a parohiei.
Consiliul de Conducere stabilește anual pensia minimă clericală, a cărei valoare nu poate depăși cuantumul pensiei medii clericale din anul anterior.

Calcul pensiilor

La realizarea calculului pensiilor se utilizează un sistem similar cu cel din sistemul public de pensii din România conform legii 263/2010 mai puțin aplicarea indicelui de corecție, însă valoarea punctului de pensie este stabilită de către Consiliul de Conducere al CPBRR.

FORMULARE

Pensionare anticipată: Cerere P AnticipataCerere P Anticipata Partiala,

Pensionare de urmaș: Cerere P de urmas,  Pensie de Invaliditate : Cerere P Invaldiditate,

Pensionare la Limita de Vârstă: Cerere P Limita de Varsta

Suport juridic: STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA CASEI DE PENSII A BISERICII REFORMATE DIN ROMÂNIA

Date de contact:
Casa de Pensii a Bisericii Reformate din România
400124 Cluj-Napoca Piața Avram Iancu nr. 15
Tel: +40 264 598 538
Web: www.cbrr.ro E-mail: office@cbrr.ro

Pentru date și informații suplimentare: contact@pensii.ro.

04.03.2023

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *