Plata pensiei in cont bancar

De regulă unitățile bancare deschid un cont bancar nou dedicat plății pensiei numai după  emiterea deciziei de pensionare mai ales în cazul pensiilor internaționale. Pentru plata pensiei în cont bancar casele de pensii solicita IBAN-ul și o anexă ( Anexa Nr. 1) emisă tot de bancă. Procedura completă presupune:  completarea unei cereri copie Carte de […]

Cand ma pot pensiona ?

Pentru ca sistemul de asigurare să fie cât mai complet sau stabilit  tipuri de pensii care să acopere trei situații de  bază: retragerea din carieră datorată unor probleme de sănătate care reduc capacitatea de muncă retragerea din carieră la împlinirea vârstei pentru care contractul de muncă încetează conform codului muncii. producerea evenimentului nedorit, caz în […]

HG 127/1991- salarizare din contracte colective de munca

Articolul 1 (1) Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabileşte prin contracte colective de muncă negociate în condiţiile prevăzute în Legea privind contractul colectiv de muncă, avându-se în vedere posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi comerciale. (2) Salariile individuale se stabilesc, fără a fi limitate, prin contracte individuale de muncă, ţinându-se […]

Legea 292/2001 – Legea asistentei sociale din România

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România. Articolul 2 (1) Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și […]

Ordinul 299/29.05.2023- tarife eliberare adeverinte

Prin legea 26/2023 s-a modificat și completat legea arhivelor naționale (Lege 16/1996) pentru a aduce răspunsuri mai clare solicitanților de adeverințe de la arhivatori. Dacă până la aceste completări și modificări arhivatorii aveau tarife diferite pentru eliberarea unor documente similare și în perioade de timp diferite, prin legea 26/2023 sau stabilit în principal perioada maximă […]

OUG 59/2000 – Statutul personalului silvic

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învățământ/formare profesională a adulților recunoscută în România și care își desfășoară activitatea […]

Legea 427/2001- Statutul personalului silvic

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 1. […]

Decizia ICCJ Nr. 26/15.05.2023

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 36                                                     Dosar nr. 528/1/2023 Ședința din 15 mai 2023 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă, în dosarul nr. 3678/111/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile […]

Care este valoarea pensiei mele ?

Ei bine, din capul locului trebuie precizat că răspunsul la această întrebare nu este ușor de oferit în România. Ceea ce este cel mai important e ca valoarea pensiei să depășească cheltuielile lunare vitale, cum acestea sunt de viitor, e bine ca pensia să depășească binișor cheltuielile curente. Trebuie cunoscuți câțiva indicatori care asigură baza […]

Acord in domeniul pensiilor Romania-SUA

Comunicat de presă al Ministerului Muncii România și Statele Unite ale Americii au semnat astăzi, la București, un-Acord în domeniul securității sociale și Aranjamentul Administrativ de aplicare a acestuia, cu scopul de a proteja drepturile de pensie ale lucrătorilor români şi americani care lucrează pe teritoriul celuilalt stat, cu respectarea egalității de tratament și în […]