Legea 71/2016

LEGE nr. 71 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea […]

Legea 96/2006 – statutul deputatilor si senatorilor

LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaților și al senatorilor*) *) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea […]

Lege 94/1992

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (**republicată**) privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi**) **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor […]

OUG 59/2017

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 4 august 2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării și respectării principiului echității pentru pensionari, neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență generează adâncirea discrepanțelor existente între diferite categorii de […]

Legea 351/2022

LEGE nr. 351 din 12 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 13 decembrie 2022 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 […]

Forma ordonantei de urgenta pentru returnarea CASS

Mult anuntata ordonanta de urgenta prin care guvernul va retroceda platile CASS retinute pentru pensiile care au depășit 4000 lei in 2022 pare să prindă formă.   Una dintre formele vehiculate o vedeți mai jos. ART. 1— Sumele retinute de la data de 01, 01.2022 plaka da eg inclusiv, prevazute de art. XXIV pct. 11 […]

Pensia personalului auxiliar sau conex din instanțele judecatoresti

Pensia personalului auxiliar sau conex din instanțele judecătorești Suport juridic. Pensia acestor categorii de asigurați este stabilită prin legea 567/2004 cu actualizările și modificările la zi. Cine sunt beneficiarii ? Personalului conex si auxiliar de specialitate ce funcționează în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea. Personalul auxiliar: Personalul auxiliar […]

OUG 174/2022

  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 Având în vedere contextul actual caracterizat de nivelurile ridicate ale ratei inflației în zona euro și în România, precum și de fenomenul de creștere a […]

Legea Nr 26/2023- Modificarea legii arhivelor nationale

Legea Arhivelor Naționale, Termen maxim de eliberare a adeverințelor, amenzi pentru nerespectarea termenelor, 60 de zile, 300-1000 lei amendă. Legea Nr. 26/11.01.2023 LEGE pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii Art. I. — Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea […]

HOT Consiliului de Ministri 252/1967

Consiliul de Ministri Hotărârea nr. 252/1967 pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara. În vigoare de la 25 februarie 1967 până la 01 iulie 1977, fiind înlocuit prin Hotărâre 252/1967(r1); Publicare aplicabilă de la 25 februarie 1967 până la 31 ianuarie 1969, fiind înlocuită prin republicarea (r1) […]