Varsta de pensionare

Există forme de pensionare cum este cea pentru limită de vârstă la care asiguratul își poate stabili limita maximă a vârstei pentru retragerea din cariera profesională. Legislația pensiilor din România precum și cea care o completează cuprinde posibilitatea acordării pensiei de la primele zile din viață pană la ultima zi. Astfel că pentru pensia de […]

Pensia din sistemul militar

Perioada de activitate în structurile militare și cotizarea reprezintă criteriile de bază pe care se stabilește valoarea pensiei. Vârsta de pensionare la retragerea din activitate este redusă de 2 factori importanți: specificul activității din structurile militare care se identifică cu o stare de sănătate optimă și care să asigure o capacitate de efort pe termen […]

Cine poate primi o pensie in sistemul public ?

. Cine poate adera la sistemul public de pensii ? Aderarea din oficiu Aderarea la sistemul public de asigurări sociale se realizează fără un contract semnat între părți pentru cei care realizează venituri în urma unui contract de muncă. Aderarea voluntară Persoanele care realizează venituri din activități independente sau ocazionale vor putea încheia un contract […]

Plata pensiei prin posta

Pentru această forma de încasare a pensiei nu trebuie depusă o cerere numai dacă se face o schimbare a plății pensiei din cont card prin plata pensiei prin poștă. De reținut ! Plata pensiilor se face în perioada 1-15 a fiecărei luni calendaristice excluzându-se zilele în care Poșta Română nu lucrează. Condiția este ca la […]

Plata pensiei in cont bancar

De regulă unitățile bancare deschid un cont bancar nou dedicat plății pensiei numai după  emiterea deciziei de pensionare mai ales în cazul pensiilor internaționale. Pentru plata pensiei în cont bancar casele de pensii solicita IBAN-ul și o anexă ( Anexa Nr. 1) emisă tot de bancă. Procedura completă presupune:  completarea unei cereri copie Carte de […]

Cand ma pot pensiona ?

Pentru ca sistemul de asigurare să fie cât mai complet sau stabilit  tipuri de pensii care să acopere trei situații de  bază: retragerea din carieră datorată unor probleme de sănătate care reduc capacitatea de muncă retragerea din carieră la împlinirea vârstei pentru care contractul de muncă încetează conform codului muncii. producerea evenimentului nedorit, caz în […]

HG 127/1991- salarizare din contracte colective de munca

Articolul 1 (1) Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabileşte prin contracte colective de muncă negociate în condiţiile prevăzute în Legea privind contractul colectiv de muncă, avându-se în vedere posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi comerciale. (2) Salariile individuale se stabilesc, fără a fi limitate, prin contracte individuale de muncă, ţinându-se […]

Legea 292/2001 – Legea asistentei sociale din România

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România. Articolul 2 (1) Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și […]

Ordinul 299/29.05.2023- tarife eliberare adeverinte

Prin legea 26/2023 s-a modificat și completat legea arhivelor naționale (Lege 16/1996) pentru a aduce răspunsuri mai clare solicitanților de adeverințe de la arhivatori. Dacă până la aceste completări și modificări arhivatorii aveau tarife diferite pentru eliberarea unor documente similare și în perioade de timp diferite, prin legea 26/2023 sau stabilit în principal perioada maximă […]

OUG 59/2000 – Statutul personalului silvic

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învățământ/formare profesională a adulților recunoscută în România și care își desfășoară activitatea […]