OUG 1 din 2013 – indice de corecție 2011-2012

Calcul, valoare punct de pensie, indice de corecție 2013, indice corecție în 2011, indice corecție în anul 2012; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(actualizată până la data de 4 noiembrie 2014*) EMITENT GUVERNUL *) Forma actualizată a acestui act […]

Hot. 1025 din 2003 – criterii pentru conditii speciale

HOTARARE   Nr. 1025 din 28 august 2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale. ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 645 din 10 septembrie 2003 In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind […]

ORDIN nr. 572 -norme de aplicare lege 226-2006

NORME TEHNICE din 24 iulie 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale. A. Termeni Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme au urmãtoarele semnificaţii: a) aviz – avizul emis de Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei pentru încadrarea locurilor de muncã în condiţii speciale, obţinut în […]

Legea 226 din 7 iunie 2006

condiții speciale de muncă, recalculare, funcții și operatori economici, Anexa Nr. 1, stagiu de 25 ani în condiții speciale; LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale EMITENT PARLAMENTUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 13 iunie 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) […]

Legea pensiilor actualizata

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT · PARLAMENTUL Publicat în  Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010 Data intrării în vigoare 23-12-2010 Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, la data […]

Legea pensiilor nr. 19/2000

LEGEA 19/2000, Norme de Aplicare, ordin 340/2001, legislație complementară. LEGE nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Textul actului publicat în M.Of. nr. 140/1 apr. 2000 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat […]

Legea Nr. 57 din 29 octombrie 1974

LEGE nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii dupa cantitatea şi calitatea muncii Textul actului publicat în B.Of. nr. 133/1 noi. 1974 Dezvoltarea ……. ,  în domeniul retribuirii muncii, Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Principiile generale ale sistemului de retribuire a muncii Art. 1. – (1) În […]

Pensii: Pensia Anticipata

Pensii, pensia anticipată , parțială, integrală, comunitară internațională, formula de calcul, beneficiari, condiții de accesare, Instituții competente, Evoluție. De regulă cei care accesează această formă de pensionare sunt cei care se regăsesc în următoarele situații: au în îngrijire membrii ai familiei (persoane de vârsta a III-a ,suplinesc lipsa de timp a copiilor pentru creșterea nepoților), […]

Pensia de Serviciu pentru auditorii din cadrul Curtii de Conturi

Pensia de serviciu, auditori, curtea de conturi, sistem contributiv, sistem retributiv Beneficiarii acestui tip de pensie, auditorii externi, pot accesa pensia prin alegere după sistemul de calcul contributiv sau retributiv. De la bun început trebuie precizat că toate persoanele care realizează venituri fiscalizabile cu CAS plătesc contribuția stabilită prin codul fiscal la sistemul public de […]

Pensionarea

Pregătirea, Cadru legal, dosarul de pensionare, Instituții, formulare, Decizia de pensionare, cuponul de pensie, comunicarea, alte beneficii. Cum să ai o pensie pe măsura așteptărilor. Pregătirea pentru pensionare Ei bine acest demers cu cât se produce mai devreme este cu atât mai benefic pentru valoarea pensiei sau pentru stilul de viață ce va putea fi […]