Pensiile grefierilor recalculate din 2023 -proiect

author
3 minutes, 7 seconds Read

Pensiile personalului auxiliar din parchete si instantele judecatoresti recalculate din 2023, Legea 567/2004 modificată, proiect de lege

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 685 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.”

2. La articolul 685 alineatele (2) și (3) se abrogă.

3. La articolul 68(5) alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

(7) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vârstă şi de vechime prevăzute la alin. (1) numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică şi de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi în cea de tehnician criminalist din cadrul parchetelor beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupaţie. În acest caz, baza de calcul al pensiei de serviciu o reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare, inclusiv sporurile cu caracter permanent din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori parchetului sau INEC unde a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate.

 Care sunt modificările esențiale ?

1. baza de calcul a pensiei stabilită la 80% din venitul brut realizat în ultima lună de activitate înainte de data pensionării va avea 2 modificări. Procentul ce se va aplica bazei de calcul scade la 65% și se va aplica la veniturilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate.

2. Actualizarea celor 12 venituri brute lunare anterioare datei depunerii cererii de pensionare se va face prin raportarea la veniturile realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori parchetului sau INEC unde a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate.

Concluzii

Raportarea veniturilor realizate in anii 2000, spre exemplu, la nivelul veniturilor unui coleg de azi poate aduce o scadere a puterii de cumpărare a pensiei chiar calculate după noul procent de 65% din baza de calcul. Este adevărat că nici salariile și nici pensiile nu au ținut pasul cu inflația, însă din experiență pot afirma că pentru o baza de calcul stabilita din venituri lunare de acum 10-15 ani, noul nivel al pensiei ar putea aduce situații dramatice.

În acest caz o pensie cat mai mare poate fi  obținută din venituri complete din ultimele 12 luni de activitate iar în acest caz adeverința cu aceste venituri trebuie să fie cu un conținut corect redactat.

Pentru detalii sau informații suplimentare: contact@pensii.ro 

www.pensii.ro

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *