Hotararea Consiliului de Ministri HCM 191 din 1963

Consiliul de Miniștri Hotărârea nr. 191/1963 privind organizarea si profilarea activitatii de proiectare, precum si unele masuri pentru marirea capacitatii de lucru a organizatiilor de proiectare si imbunatatirea activitatii acestora În vigoare de la 06 iulie 1963 până la 22 februarie 1985, fiind abrogat prin Hotărâre 30/1985. Publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 06 […]

Legea Nr. 57 din 29 octombrie 1974

LEGE nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii dupa cantitatea şi calitatea muncii Textul actului publicat în B.Of. nr. 133/1 noi. 1974 Dezvoltarea ……. ,  în domeniul retribuirii muncii, Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Principiile generale ale sistemului de retribuire a muncii Art. 1. – (1) În […]