Ordinul 590/2008 din 12 Noiembrie

ORDINUL nr. 590 din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008 Văzând Referatul nr. 19.163 din data de 6 noiembrie 2008, prin care […]