Legea 292/2001 – Legea asistentei sociale din România

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România. Articolul 2 (1) Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și […]