Legea 76/2002- legea somajului actualizata

LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-și alege liber profesia și locul de muncă, precum și dreptul la asigurările pentru șomaj. Articolul 2 […]