Legea nr 1 din martie 1970

LEGE nr. 1 din 26 martie 1970 organizării şi disciplinei muncii în unităţile socialiste de stat EMITENT MAREA ADUNARE NAŢIONALA Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 27 martie 1970 Capitolul 1 Articolul 1 Organele de conducere ale unităţilor socialiste de stat – din industrie, agricultura, construcţii, transporturi, circulaţia mărfurilor, cercetare ştiinţifică şi din celelalte […]

Decret Lege nr. 68 din 1 februarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naționale Decretul-lege nr. 68/1990 pentru înlăturarea unor inechități în salarizarea personalului În vigoare de la 01 februarie 1990 până la 27 mai 2004, fiind abrogat prin Lege 158/2004. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 09 februarie 1990. Formă aplicabilă la 27 mai 2004. În vederea înlăturării unor inechități în […]