Decretul Nr 92 din aprilie 1976

DECRET nr.92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de muncă Textul actului publicat în B.Of. nr. 37/26 apr. 1976 Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza: CAPITOLUL 1 Intocmirea si pastrarea carnetului de munca Art. 1. – (1) Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, vechimea neintrerupta in […]

Ordinul nr. 136 din 29 iulie 1976

O R D I N U L nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca EMITENT: MINISTERUL MUNCII aparut in BULETINUL OFICIAL nr. 76 din 29 iulie 1976 Ministrul muncii, in temeiul Decretului nr.783/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, cu modificarile ulterioare, si al art. 25 (1) […]