HG 19/1992

HOTĂRÎREA nr. 19 din 18 ianuarie 1992 cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara şi a coeficientului de indexare a salariilor pentru perioada ianuarie-aprilie 1992 (Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 24 ianuarie 1992) Guvernul României hotărăşte: Capitolul 1 Salariul de baza minim brut pe ţara Articolul 1 (1) Începînd […]