HG 588/02.11.1993

HOTĂRÎREA nr. 588 din 2 noiembrie 1993 cu privire la indexarea pe trimestrul IV/1993 a salariului mediu brut pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi […]