Legea 74/2022

Condiții speciale unitati de productie a energiei electrice, model adeverințe. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I La articolul 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4^3) se introduce un […]