Legea 74/2022

Condiții speciale unitati de productie a energiei electrice, model adeverințe. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I La articolul 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4^3) se introduce un […]

Pensia pentru limita de varsta

Legislație, Condiții, Calcul, instituții, comunitară, internaționala, plata, suspendare, încetare, beneficii.. Formulare Legislatie Ultimele legii care au marcat evolutia curenta a pensiei pentru limita de varsta ( PLV) sunt: Legea 3/1977, legea 19/2000 și legea 263/2010. Aceste 3 legi pot fi numite baza pentru pensii deoarece ele au fost completate periodic și constant cu legislatie care […]

Legea 188/2020

Actualizare:  29.04.2021 S-a publicat în Monitorul Oficial Nr. 459 Legea care aprobă modificarea legii 263/2016 prin Legea 188/2020. LEGE pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice În temeiul […]

Legea 325 din 16 Decembrie 2015

 Reevaluarea periodică; condiții speciale de muncă; din 5 în 5 ani;  condiții normale de muncă; LEGE nr. 325 din 16 decembrie 2015  pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT PARLAMENTUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Alineatul (2) al […]

Legea 226 din 7 iunie 2006

condiții speciale de muncă, recalculare, funcții și operatori economici, Anexa Nr. 1, stagiu de 25 ani în condiții speciale; LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale EMITENT PARLAMENTUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 13 iunie 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) […]