HG 295/1999

HOTĂRÂRE nr.295 din 15 aprilie 1999 privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi la alte venituri ale populaţiei în cursul anului 1999 Textul actului publicat în M.Of. nr. 163/19 apr. 1999 Guvernul României hotărăşte: Art. 1. – (1) În cursul anului 1999 se corectează […]