HG 1109 din 18 Oct. 1990

HOTĂRÎRE nr. 1109 din 18 octombrie 1990 cu privire la liberalizarea preţurilor şi măsuri de protecţie socială EMITENT GUVERN Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 23 octombrie 1990 În scopul eliminării abaterilor şi distorsiunilor din sistemul de preţuri actual, pentru trecerea la liberalizarea generală a preţurilor – condiţie hotaritoare pentru înfăptuirea economiei de piaţa […]