Decret 1701/2022- promulgare lege 373/2022

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, Președintele României d e c r e t e a z ă: Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea […]