Decretul Nr 92 din aprilie 1976

DECRET nr.92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de muncă Textul actului publicat în B.Of. nr. 37/26 apr. 1976 Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza: CAPITOLUL 1 Intocmirea si pastrarea carnetului de munca Art. 1. – (1) Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, vechimea neintrerupta in […]