Legea nr 2 din 1983, sistem de retribuire

Marea Adunare Națională – MAN Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii În vigoare de la 09 iulie 1983 până la 10 martie 1991, fiind abrogat prin Lege 14/1991. Publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 09 iulie 1983. […]

Decret nr. 325 din 1983 majorare retributie

Consiliul de Stat Decretul nr. 325/1983 pentru majorarea retribuției personalului muncitor În vigoare de la 10 septembrie 1983 până la 11 iulie 2000, fiind abrogat prin Lege 120/2000. Publicat în Buletinul Oficial nr. 66 din 10 septembrie 1983. În conformitate cu prevederile Programului privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, […]

Hotararea Consiliului de Ministri HCM 191 din 1963

Consiliul de Miniștri Hotărârea nr. 191/1963 privind organizarea si profilarea activitatii de proiectare, precum si unele masuri pentru marirea capacitatii de lucru a organizatiilor de proiectare si imbunatatirea activitatii acestora În vigoare de la 06 iulie 1963 până la 22 februarie 1985, fiind abrogat prin Hotărâre 30/1985. Publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 06 […]