HG 620/1992

HOTĂRÎRE nr. 620 din 2 octombrie 1992 privind încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier; Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 27 octombrie 1992 Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Se încadrează în grupa I de muncă, în vederea pensionării, […]