HG 124/1993

HOTĂRÎREA nr. 124 din 6 aprilie 1993 cu privire la indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada martie-aprilie 1993. Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Pentru lunile martie-aprilie 1993, valoarea indexării pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, precum şi a creşterii prognozate a preţurilor de […]