HG 1289/2021

HG 1289 din 28 decembrie 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. — La articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu […]