HG 281/1993 salarizare

HOTĂRÎREA Nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare EMITENT GUVERNUL Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 25 iunie 1993 În baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991, Guvernul României hotărăşte: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui […]