HG 390 din mai 1996

HOTĂRÎRE Nr. 390 din 28 mai 1996 cu privire la îmbunătăţirea raportului dintre unele categorii de pensii, alte drepturi sociale şi salarii EMITENT GUVERNUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996 Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, inclusiv sumele fixe pentru îngrijire, acordate pensionarilor încadraţi în […]