HG 843/1991 Comisia Nationala de Indexare

HOTARARE Nr. 843 din 20 decembrie 1991 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Indexare ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 3 din 15 ianuarie 1992 Art. 1 Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza Comisia Nationala pentru Indexare, organ consultativ, care va supune aprobarii Guvernului propuneri cu privire la indexarea […]