Hotarirea nr. 1975/1970

HOTĂRÂRE nr. 1.975 din 31 decembrie 1970 privind salarizarea pe bază de cote procentuale a lucrătorilor din comerţ. Emitent CONSILIUL DE MINIȘTRI, publicată în Buletinul Oficial din Nr. 4 din 7 Ianuarie 1971 Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte: Articolul 1 Personalul operativ şi muncitorii din unităţile comerciale cu amănuntul, unde vînzările de […]