Legea 83/2016

LEGE nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. EMITENT PARLAMENTUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I […]