HG nr 466 din august 1997

Guvernul României Hotărârea nr. 466/1997 privind stabilirea coeficienților de indexare trimestrială a salariilor începând cu luna august 1997 În vigoare de la 28 august 1997 Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 672/1997. Ultimul amendament în 29 octombrie 1997. În temeiul prevederilor Legii salarizării nr. 14/1991, în vederea acoperirii, prin indexarea salariilor, a 75% din […]