HG 801/1995

HOTĂRÎRE Nr. 801 din 10 octombrie 1995 cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit şi la stabilirea valorii indexării medii pe salariat pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat în trimestrul IV/1995. Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Începând cu 1 octombrie […]